Ostatní služby a činnosti

Dětský divadelní soubor KLÍČEK

Divadelní soubor "Klíček" vznikl v roce 2012 jako volnočasová aktivita pro děti 5 - 18 let, kdy nyní čítá 18 nadšených členů.

Děti se pod vedením pí. Jany Novákové a pí. Ivy Broukové studují a dramatizují hry a pohádky, které jim jsou blízké. Zároveň tím cvičí mluvidla, správné vyjadřování, obohacují slovní zásobu, posilují sebejistotu při vystupování a učí se nenásilnou formou pracovat v kolektivu.

"Klíček" se za svou krátkou působnost může pochlubit povedenými vystoupeními na lovosických vánočních trzích, vánoční a velikonoční výstavě či vystoupením na Dni divadla pořádaným Gymnáziem v Lovosicích.

Děti "Klíčku" si užívají i na pořádaných soustředěních, které se koná dvakrát během školního roku - zatím listopad 2012 a červen 2013, vždy ve Sloupu v Čechách v rekreačním středisku Oáza. Děti zde nejen zkouší, hrají a nacvičují, ale i zažijí i spoustu zábavy.